#40 Hoe is het nu…. echt?

Deze vraag heb ik ongelooflijk vaak gekregen afgelopen week. Natuurlijk had dat te maken met mijn vorige blog waardoor de volgende vraag meestal was of het alweer warm was? Ik kan deze vraag nu geruststellend beantwoorden, want toen ik vorige week maandag mijn huis verwisselde werkte alles naar behoren. Hopelijk morgen ook?

Schrijven vanuit mijn hart:

Het ongegeneerd tonen van mijn ongemak en daarbij horende frustratie, verdriet en eenzaamheid heeft mij veel opgeleverd. Vooral de geleerde les dat wanneer ik schrijf uit mijn hart mij dit veel compassie oplevert. Althans wanneer ik dit schrijf zonder intentie om er iets mee te bereiken of bewerkstelligen bij een ander, behalve het uiten van mijn kwetsbaarheid en verdriet.

Blijkbaar wekte ik inderdaad de indruk dat het altijd goed met mij gaat, wat niet zo is! En ook het feit dat ik als rasechte NLP-er niet alles kan wegpoetsen met NLP geeft ook geruststelling. Want soms is het leven gewoon niet fijn en dat was de afgelopen maand vaak zo.

Beide kanten van de pendule:

Het paradoxale is dat ik afgelopen januari maand ook momenten van intens geluk heb ervaren, dus het was werkelijk alle kanten van de pendule, de plussen en de minnen van het leven. Ik realiseerde mij ineens dat ik dit ook voor mijzelf had “besteld”. De ondertiteling van mijn WhatsApp tekst was immers: “haal alles uit het leven”. Dus dat heb ik ook maar snel even veranderd in liefde, dankbaarheid en geluk. Dat lijkt me nu wat veiliger om te wensen.

Deze emoties heb ik ervaren tijdens de workshops bij mij thuis om #100wensen te manifesteren en daar een moodboard van maken. Deze dagen waren allemaal fantastisch. Hierin heb ik de kracht ervaren van intunen op liefde in combinatie met dankbaarheid als snelste weg naar geluk.

Wat is het echte antwoord:

Ik realiseerde mij opnieuw dat ik mij gelukkig voel wanneer ik werk. Zo ook afgelopen week weer tijdens verschillende sessies met management teams en het geven van een trainingsdag in NLP. Ook daar was de startvraag steeds: Hoe is het nu echt met je? Het eerste antwoord is meestal: “goed”, maar is dat ook echt zo? Hoe is het met jouzelf? Waar sta je nu op dit moment? En is dat waar je ook wilt staan? Sta er eens bij STIL voor jezelf. Wat is dan jouw echte antwoord?

Ik heb afgelopen week veel gemediteerd om stil te kunnen staan bij mijzelf. Met de poging om de liefde voor mijzelf te kunnen voelen, maar wat een klus is dat. Ik laat mij graag afleiden, zodat ik maar niet stil hoef te staan bij hoe het nu echt is met mij.

Verdwaald en zoekende:

Alleen ik weet ook dat wanneer ik niet weet waar ik nu ben ten opzichte van mijn doel dat ik dan nooit aankom op mijn bestemming! Dan ben ik immers verdwaald en zoekende. En dit zie ik ook geregeld terug bij cursisten en teamleden. Want wanneer zij niet weten waar ze moeten staan binnen een team dan wordt het rommelig.

Heb jij helder voor ogen wat jouw taak is en wat de reikwijdte van jouw plek is binnen jouw organisatie? Hoe verhouden de teamleden zich tot elkaar en is dat ook wenselijk? Wat mag je van elkaar verwachten en dus van jezelf? Durf je dat ook uit te spreken? Zeker als je een plek en een bijhorende taak hebt waarvan je nu twijfelt of dit wel jouw ambitie is. Zit je dan goed op je plek of niet? En hoe ga je dit dan weer in balans brengen voor jezelf?

Allemaal cruciale vragen die nog niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn. Alleen als het onduidelijk is, wordt het snel mistig en stroperig voor betrokkenen. En dat werkt weer verlammend. Dus dan ben je wel druk en hard aan het werk, maar mogelijk vooral bezig met de verkeerde dingen? Dus geen WWW, wat staat voor Wat Werkt Wel!

De lucht klaren:

De afgelopen week heb ik verschillende keren de kracht van het klaren van de lucht ervaren. Het werkelijk oprecht durven uitspreken van hoe het echt is met de daarbij horende gevoelens is nog niet altijd makkelijk, maar wel bevrijdend. Zowel zakelijk als privé werkt dit aanstekelijk. De opluchting daarna is direct voelbaar en dat geeft weer lucht en ruimte. Het doet recht aan mijn behoefte aan openheid en transparantie. Ook al vind ik dit bespreken soms lastig.

Dus ik heb geleerd dat wanneer ik werkelijk contact maak met hoe ik mij voel en dat durf te erkennen en benoemen, dat mij dit helpt. En dat het direct een effect heeft op de omgeving. Dan komt de volgende vraag om de hoek, namelijk hoe maak je het bespreekbaar?

Wanneer je bijvoorbeeld als team met elkaar afspreekt dat je alleen spreekt over mensen alsof ze erbij zijn, dan ontstaat er dus soms de behoefte aan een lesje assertiviteit. Want hoe maak je het bespreekbaar wanneer iemand over jouw grenzen heengaat? Hoe geef je aan dat iemand van zijn plek afgaat als dat betekent dat jij zelf niet jouw plek hebt ingenomen?

Wordt geen “datvinnik”:

Dat laatste inzicht is wel cruciaal, want het is zo makkelijk om anderen te schuld te geven van jouw ongenoegen. Om anderen te verwijten dat zij niet voldoen aan jouw verwachtingen, omdat je namelijk als een ‘datvinnik” door het leven gaat. Dat is voor mij de metafoor van Lennette van Dongen die in een voorstelling het beeld schetst van iemand die altijd ergens wat van vindt, zij waarschuwt daarvoor en roept op om geen “datvinnik” te worden. Want daarmee zet je jezelf vast in jouw eigen overtuigingen, waarden en normen.

Dus wanneer je vooral kijkt naar jouw eigen aandeel in het geheel, voorin jouw eigen bus gaat zitten, zelf aan het stuur, dan pak je weer invloed, controle en impact terug. Waneer je vanuit pro-activiteit kijkt naar jouw eigen plek die je inneemt, zowel zakelijk als privé, dan kun je zuiver acteren vanuit de bijhorende taken en rollen. Dan hoef je niet je druk te maken over dingen van een ander die jou eigenlijk niet aangaan. Tenzij je er wat van vindt natuurlijk, maar ja dan ben toch stiekem weer een “datvinnik” geworden.

Eén ding heb ik wel geleerd, dan wanneer ik vanuit een vooringenomenheid iets lastigs bespreekbaar maak, dat dit altijd mislukt. Pas wanneer ik mild en openminded ben, komen mijn woorden wel goed aan. Dat kan dus alleen als ik mijn “datvinnik” uitzet. En deze wordt vooral pas gedempt wanneer ik stil sta bij hoe het echt met mij is., nu op dit moment.

Wil je de “vinnik” scene zien uit de voorstelling Tegenwind? Kijk dan via deze link.

Ik wens je een mooie week met veel helderheid, lichtheid en transparantie.

Wil jij ook mijn blogs ontvangen:

Ik schrijf geregeld mijn geleerde lessen op door mijn ervaringen te koppelen aan de structuren uit de NLP en het Systemisch Werken. Voel je vrij om dit door te sturen en te delen met anderen. Ken jij iemand die ook graag dit gemakkelijk per mail wil ontvangen, inschrijven kan via deze link.

@mireilleverhoef, 3 februari 2019