#54 Een hele dag in flow…

Zo heb ik vorige week de teamdag met een afdeling klantenservice van een grote woningbouwcoöperatie ervaren. Ik heb ook gekeken wat nu die ingrediënten waren die zorgden voor deze FLOW ervaring. Deze deel ik graag want voor mij werkt, werkt misschien ook voor jou?

Focus en vertrouwen als belangrijke ingrediënten:

Het begon al met de focus op slechts 1 onderwerp. De vraag van de klant ging over de pro-activiteit verhogen als gevolg van een verandering in de functieprofielen. De nieuwe verwachting is dat de medewerkers pro-actiever gaan handelen dan voorheen. Dan heb je natuurlijk hen ook wel uit te rusten met de juiste tools om dit te kunnen doen. Alleen wat bied je dan aan? Er zijn zoveel onderwerpen die interessant zijn, zoals het NLP communicatiemodel, versterkende overtuigingen en voorin de bus gedrag. Waar gaat dan de focus naar toe?

De klant had daarnaast het vertrouwen om te volgen in de keuze van focus op slechts 1 onderwerp voor de hele dag. Zij waren in staat om de vorm en inhoud los te laten en vertrouwden op een mooi programma. Dit was zeker 1 van de belangrijke succes ingrediënten. 

Het is ook een mooie vorm van leiderschap. Het delegeren van werk aan professionals en de praktische uitvoering vervolgens los te laten. Dat vraagt vertrouwen en dat was er volop bij deze opdrachtgever. Daar begon het succes al mee. Tezamen met het besluit om te kiezen voor 1 focus.

De metafoor voorin de bus werd gekozen:

De klant was al bekend met het principe van voorin de bus zitten als metafoor voor pro-activiteit. Een logische stap was dus om dit verder uit te diepen. Wat betekent het voorin de bus zitten exact?

Mijn ervaring bij incompany trainingen is dat dit verhaal een eigen leven gaat leiden wanneer dit niet helemaal duidelijk is. Soms zelfs met negatieve gevolgen. Dan krijgen de collega’s een hekel aan dit begrip, omdat ze te pas en te onpas hierop gewezen worden. Vooral wanneer dit gebeurt op een manier waarbij de zender zelf eigenlijk achterin de bus zit. Want klagen over en iemand beschuldigen van “achterin” zitten, is feitelijk ook achterin de bus gedrag. Meestal wordt dat voor het gemak even weggefilterd.

Doel van de dag was helder:

Dus het doel van de dag was om op een fijne, veilige en inspirerende manier dit begrip onder de aandacht te brengen. Zodanig dat het daarna niet alleen de bewustwording zou vergroten over de exacte betekenis van pro-actief gedrag, maar dat ook de vervolgstap gezet kan worden. Namelijk zelf het eigen gedrag stap voor stap te veranderen in effectiever gedrag van voorin de bus. Dus een helder gezamenlijk doel is zeker ook een van de succes ingrediënten die zorgen voor flow.

Verandering van gedrag bestaat uit twee grote brokken. Allereerst bewustwording van onbewuste processen. Hiervoor is NLP een prachtige methodiek, waardoor het mogelijk wordt om anders te kijken naar hetzelfde. De tweede stap is om in actie te komen, anders geeft bewustwording alsnog geen verandering. Je hebt immers anders te doen om ander gedrag te kunnen vertonen. Wat weer een ander effect geeft, meer impact en een beter contact bijvoorbeeld. Dus het uiteindelijk doel was vooral bewustwording creëren en een richting aangeven naar nieuw en ander gedrag.

Het onderwerp van alle kanten belichten:

Om de bewustwording te vergroten hebben we het onderwerp “voorin de bus” van alle kanten uitgelicht. We hebben gekeken naar waarom het belangrijk is om het stuur in eigen hand te nemen. Zo krijg je immers weer de regie over jouw eigen stemming in handen. Het geeft meer invloed en controle terug aan jezelf. Of het wekt in ieder geval de indruk dat je daarmee weer het heft in handen hebt en dat voelt fijner.

Daarnaast hebben we gekeken hoe voorin de bus gedrag er uit kan zien. Een grote verrassing is dan altijd dat je helemaal niet heel hard hoeft te werken om voorin de bus te zitten. Soms is niets doen en de situatie accepteren die je niet kan veranderen al een hele effectieve manier van voorin de bus zitten. Niet altijd de meest gemakkelijke manier trouwens.

Veel mensen denken dat ze alleen voorin de bus zitten wanneer ze heel hard werken of mensen in beweging willen krijgen. Dan denken ze dat zij anderen moeten motiveren om te gaan voor het gezamenlijke doel. Dit kan heel frustrerend werken als dit niet lukt. Ongemerkt gaan ze dan al snel klagen en mopperen hierover. Alleen omdat ze dan zo actief aan de slag gingen, vinden zij zichzelf heel erg voorin zitten. Feitelijk zijn zij dan aan het beschuldigen en dat wat mij betreft is vergif gedrag in relaties. Dus paradoxaal genoeg is heel hard werken om anderen in beweging te krijgen helemaal niet altijd voorin de bus gedrag. Tenzij je accepteert dat je een ander niet kunt veranderen.

Achterin de bus is vergif gedrag:

We hebben dus ook gekeken naar de verschillende uitingsvormen van het achterin de bus gedrag. Allemaal grofweg te herleiden naar de vier vergif gedragingen in relaties, namelijk beschuldigen, verdedigen, minachten (sarcasme) en terugtrekken. Het besef dat al deze gedragen achterin de bus horen is vaak 1 van de belangrijkste inzichten. Het verzamelen van de praktijkvoorbeelden om vervolgens mee te experimenteren gaf hen weer de regie terug over deze lastige momenten. Zo konden zij al spelend ervaren hoe je weer voorin de bus komt.

Wat werkt wel:

Een ander inzicht is dat voorin de bus gedrag niet goed of fout is, maar dat het alleen maar de vraag is of het gedrag effectief is. Dus voorin de bus is ook niet perse alleen maar positief. Sterker nog de zin:” Ik ben chagrijnig en ik kies ervoor dat nog even te blijven”, is ook voorin de bus gedrag. Dan is het de keuze kiest om in deze stemming te zijn en blijven. Het is alleen niet heel erg effectief om lang in deze stemming blijven. Want stemming zorgt uiteindelijk voor het gedrag. Dus het gaat niet over positief of negatief. Net zo min over goed of fout. Het gaat alleen over W.W.W.; ofwel wat werkt wel?

Dus de belangrijke vraag waarmee je jezelf weer voorin de bus kan krijgen is dus de effectiviteitsvraag. Ofwel de vraag aan jezelf: Wat kan ik nu doen? Die vraag creëert beweging en geeft richting aan jouw eerste kleine stap je die wel kunt zetten.

Wat kan ik nu doen?

Dat was ook de vraag die ik mijzelf stelde toen ik een week vooraf hoorde dat we een hele bijzondere locatie hadden gekregen voor deze teamdag. Door de uitbreiding van het team naar 60 deelnemers hadden we al gekozen voor meerdere trainers. Dit om in subgroepen met elkaar te gaan werken aan dit onderwerp. Nu bleek dat we in een theater zouden staan waar geen extra ruimtes waren en waar de groep meer in een luisterstand kwam te zitten in de zaal. Ook waren de stoelen niet te verplaatsen en dus was de hele opzet veranderd. Ik moest mijzelf wel deze vraag stellen. Wat kan ik nu doen?

Het inzicht kwam als vanzelf. Dan maken we gewoon een mooie inspirerende voorstelling over voorin de bus zitten. Tenslotte was het al mijn droom om op een podium te staan om mensen te inspireren en in beweging te zetten. Nu kreeg ik zomaar een hele dag het podium samen met twee collega’s waardoor het een interessante mix werd om naar te kijken en luisteren.

Het antwoord kwam vanzelf:

Wat er toen gebeurde was bijzonder en fijn. In no time hadden we met elkaar een boeiend programma gemaakt. In de reflectie constateerden we dat het als vanzelfsprekend was hoe we elkaar de hele dag alle ruimte gunden. Dit was achteraf een belangrijk aspect van de hele dag in FLOW werken. Er is maximaal wederzijds vertrouwen en we zagen hoe complementair we waren. Dus we hebben deze dag optimaal gebruik gemaakt van elkaars individuele talenten en passie. Waardoor we allemaal onze waarde konden toevoegen als een TOPteam.

Vertrouwen:

Er was tevens een rotsvast vertrouwen in het succes van de dag. Ook al hadden we het nog nooit zo in deze vorm met deze collega’s gedaan. We leken wel een soort Pipi Langkous; “Ik denk dat ik het wel kan ook al heb ik dit nog nooit gedaan”. Overigens hadden we dit ook gewoon benoemd aan de groep, dat gaf ons ook veel lucht en ruimte om te spelen met elkaar en de materie.

Plezier:

Daarnaast hadden we alledrie zoveel plezier in het uitvoeren van deze inspiratiedag dat deze stemming zeer besmettelijk en aanstekelijk was. Het resultaat was een zeer interactieve dag, waarbij op het eind de groep letterlijk de regie in handen nam. We draaiden de rollen om, zij eindigde op het podium om ons te tonen wat voorin de bus gedrag precies is en wat zij geleerd hadden van deze dag. Hierdoor werd het resultaat van de dag direct zichtbaar. Het onderwerp was absoluut geland en omarmd.

Een prachtig einde van deze heerlijke werkdag. Een dag later rolde er een prachtige sfeerimpressie film in mijn inbox. Deze was gemaakt door de klant en gaf direct met beeld en geluid weer hoe geslaagd de dag volgens hen was geweest.

Dankbaar:

Wanneer ik nu terugdenk aan deze dag voel ik nog steeds de blijdschap en trots. Ik heb dus maar gelijk meer van dit soort leuke opdrachten besteld bij het universum, mijn online shop. Want wie wil er nu niet in zo’n FLOW toestand kunnen werken?

Ik schrijf geregeld een persoonlijk blog waarin ik mijn belevenissen koppel aan mijn kennis van NLP die mij weer geleerde lessen hebben opgeleverd. Hopelijk ook ter inspiratie van jou. Ken jij mensen die deze blogs gemakkelijk per mail willen ontvangen? Voel je vrij het door sturen. Inschrijven kan via deze link:

@MireilleVerhoef, 20 september 2019